19 maart 2017 Cantatedienst in Grote Kerk Gorinchem

Op zondagmiddag 19 maart 2017, zal er om 14.30 uur een cantatedienst gehouden worden in de Grote Kerk te Gorinchem. Centraal staat Cantate BWV 182 ‘Himmelskönig, sei willkommen’ van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Bach schreef deze cantate rond 1714 te Weimar voor Palmzondag en voerde hem op 25 maart 1714 voor het eerst uit in de hofkerk aldaar. In Gorinchem klinkt de cantate op zondag ‘Oculi’ (‘Ogen’). De tekst van de cantate sluit aan bij Matthäus 21: 1-9. In dit gedeelte wordt Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem (Zion) behandelt, waar hij korte tijd later zal worden gekruisigd.

Het was de eerste cantate die Bach schreef aan het hof te Weimar en pakte daarbij groots uit. De cantate bestaat uit maar liefst acht delen. Mogelijkerwijs leidde Bach zelf als concertmeester de uitvoering vanaf de eerste lessenaar en trad daarbij dus ook op als soloviolist.

Dominee André Wijting van de Protestantse Gemeente Gorinchem zal de dienst leiden. De cantate zal worden uitgevoerd door koor, orkest en solisten van Stichting Ars Musica o.l.v. dirigent Patrick van der Linden. De hoofdorganist van de Grote Kerk, Gerben Budding, bespeelt het Bätz-Witte orgel.

Allen van harte welkom om deze dienst mee te vieren: zondag 19 maart om 14.30 uur in de Grote Kerk te Gorinchem.