Orgelconcert rond Luther in Grote Kerk Gorinchem

Op vrijdagavond 22 september aanstaande geeft de hoofdorganist van de Grote Kerk, Gerben Budding, om 20.00 uur een orgelconcert in de Grote Kerk. Tijdens dit bijzondere concert klinken o.a. composities die gebaseerd zijn op koralen van Maarten Luther. Het is dit jaar namelijk 500 jaar geleden dat Luther de Reformatie in gang zette.

Het concert begint met de bekende Fantasie over het Lutherlied ‘Een vaste Burg is onze God’ van Jan Zwart. Deze compositie werd 100 jaar geleden geschreven ter gelegenheid van Hervormingsdag.

Naast Jan Zwart klinkt er nog meer muziek van Nederlandse componisten. Zo klinkt van de onlangs overleden componist Henk Klop het koraalvoorspel ‘Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir’, Luthers’ parafrase van Psalm 130. Samuel de Lange junior is vertegenwoordigd met een deel uit zijn eerste Sonate.

Uit de Duits Lutherse traditie is muziek van Scheidemann, Buxtehude en Bach geprogrammeerd.

Het concert zal worden besloten met de zelden gespeelde Fantasie over het koraal ‘Een vaste Burg is onze God’ van Cor Kint. Een monumentaal werk dat duidelijk Frans-romantische invloeden bevat.

De aanvang van het concert is 20.00 uur en de toegangsprijs is €8. Concertbezoekers kunnen gratis parkeren in Parkeergarage Kazerneplein.

Van harte welkom!

Orgelconcert Grote Kerk Gorinchem door Petra Veenswijk.

Op vrijdagavond 25 augustus a.s. hoopt Petra Veenswijk een orgelconcert te geven op het orgel van de Grote Kerk te Gorinchem.

Petra Veenswijk is organist van de Maria van Jessekerk te Delft en daarmee de vaste bespeler van het Maarschalkerweerd orgel. Zij studeerde orgel en klavecimbel aan het Rotterdams conservatorium bij o.a. André Verwoerd en Bernard Winsemius. Na haar diplomering volgde zij een jaar lang interpretatielessen bij Daniël Roth, Marie-Louise Jaquet-Langlais en Jean Langlais. In 1991 werd dit alles bekroond met de ‘Prix d’Excellence’. Daarnaast volgde zij diverse interpretatie-cursussen aan de Schola Cantorum te Parijs bij o.a. Marie-Claire Alain en Gaston Litaize. Als internationaal concertorganist geeft zij jaarlijks een groot aantal concerten in binnen- en buitenland. Haar repertoire omvat het gehele orgelrepertoire van oude tot hedendaagse muziek.
De concertgever heeft voor dit concert een boeiend programma samengesteld met o.a. werken van Joh.Seb.Bach ( Fantasie und Fuge in g-moll ), Mendelssohn (Allegro, Choral und Fuge in d ), Pierné (Trois Pieces ) ,Guilmant ( Finale uit Sonate I ) e.a.

De aanvang van het concert is 20.00 uur.

De toegangsprijs bedraagt € 8,00. Gratis parkeren in de Parkeergarage Kazerneplein
Welkom

Bach-herdenking op orgel Grote Kerk Gorinchem

Op vrijdagavond 28 juli aanstaande (de sterfdag van Johann Sebastian Bach) zal de hoofdorganist van de Grote Kerk, Gerben Budding, de jaarlijkse Bach-herdenking verzorgen op het Bätz-Witte orgel (1853, met ouder pijpwerk) van de Grote Kerk te Gorinchem. Aanvang 20.00 uur.

Het programma is geheel gewijd aan werken van Johann Sebastian Bach. Budding opent het concert met het grootste concerto van Bach, het Concerto in C-dur (BWV 594). Vervolgens klinkt o.a. de koraalpartita ‘Ach, was soll ich Sünder machen?’, de bekende Fuga in G-dur (‘Gigue’) en tot besluit de monumentale Toccata, Adagio und Fuge in C-dur.

De toegangsprijs bedraagt 8,00 euro.

U kunt gratis parkeren in parkeergarage Kazerneplein, op loopafstand van de kerk.

Van harte welkom op vrijdagavond 28 juli om 20.00 uur in de Grote Kerk te Gorinchem!

 

Derde markconcert op orgel Grote Kerk Gorinchem

Op maandagmorgen 17 juli aanstaande zal het derde Marktconcert gegeven worden door stadorganist Gerben Budding. Aanvang 12.00 uur. Hij zal het monumentale Bätz-Witte orgel (1853) bespelen in toegankelijke orgelmuziek. Het orgel zal deze keer ook tot klinken komen als begeleidingsinstrument voor fluitiste Dorette Lagendijk.

Sinds vorig jaar is Gerben Budding naast hoofdorganist van de Grote Kerk ook stadsorganist van Gorinchem. Tot zijn takenpakket behoort het orgelspel bij bijzondere gebeurtenissen, zoals de aubade op Koningsdag en de 4 mei herdenking, maar ook het ontplooien van educatieve projecten en allerlei activiteiten die het orgel en de orgelmuziek voor alle Gorcummers toegankelijk maakt. De marktconcerten zijn daar een voorbeeld van.

Fluitiste Dorette Lagendijk studeerde aan de conservatoria te Tilburg en Maastricht. Dorette heeft in verschillende orkesten en kamermuziekseries gespeeld en gaf concerten met Berdien Stenberg, Tijn van Eijk, Louis van Dijk en Pim Jacobs.

Het concert zal ongeveer een half uur duren. De toegang is vrij.

Welkom op maandag 17 juli aanstaande en bij het laatste Markconcert op maandag 24 juli (verzoekprogramma) om 12.00 uur in de Grote Kerk Gorinchem!

Jan Zwart-herdenking op orgel Grote Kerk Gorinchem

Op vrijdagavond 30 juni aanstaande zal de bekende organist Everhard Zwart, kleinzoon van de beroemde Jan Zwart (1877-1937), een Jan Zwart-herdenking verzorgen op het Bätz-Witte orgel (1853, met ouder pijpwerk) van de Grote Kerk te Gorinchem. Aanvang 20.00 uur.

Het is dit jaar 140 jaar geleden dat Jan Zwart werd geboren. Jan Zwart was de eerste Nederlandse organist die voor de radio speelde en wist met deze bespelingen een groot publiek voor het orgel te interesseren. Hij was actief als kerkmusicus, concertorganist, componist van koraalmuziek en publiceerde over orgelbouw en muziekgeschiedenis.

Everhard Zwart zal zijn concert openen met een werk van de Nederlandse componist Jan Pieterszoon Sweelinck. Jan Zwart heeft zich namelijk ingespannen om de muziek van Sweelinck weer opnieuw onder de aandacht te brengen. Daarnaast speelt Everhard muziek van o.a. Bach en Guilmant (componisten die Jan Zwart regelmatig programmeerde) en koraalbewerkingen van Jan Zwart.

De toegangsprijs bedraagt 8,00 euro.

U kunt gratis parkeren in parkeergarage Kazerneplein, op loopafstand van de kerk.

Van harte welkom op vrijdagavond 30 juni om 20.00 uur in de Grote Kerk te Gorinchem!

Organist Wybe Kooijmans in Gorinchem

Organist Grote Kerk Naarden in Gorinchem

Op vrijdagavond 9 juni aanstaande zal organist Wybe Kooijmans een orgelconcert geven op het Bätz-Witte orgel (1853, met ouder pijpwerk) van de Grote Kerk te Gorinchem. Aanvang 20.00 uur.

Wybe Kooijmans is hoofdorganist van de Grote Kerk te Naarden en daarmee de vaste bespeler van het monumentale Witte-orgel (1862). Hij studeerde orgel aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Bernard Bartelink en volgde enige malen de masterclass voor interpretatie en improvisatie bij Jean Guillou. Kooijmans geeft regelmatig orgelconcerten in binnen- en buitenland.

Op het programma staan enkele bewerkingen over Pinksterkoralen van onder meer Feike Asma en Herman Nieland. Daarnaast speelt Kooijmans werken van onder andere Bach, De Lange jr. en Widor.

De toegangsprijs bedraagt 8,00 euro.

U kunt gratis parkeren in parkeergarage Kazerneplein, op loopafstand van de kerk.

Van harte welkom op vrijdagavond 9 juni om 20.00 uur in de Grote Kerk te Gorinchem!

Passie- en Paasconcert op orgel Grote Kerk Gorinchem

Op vrijdagavond 7 april aanstaande zal stadsorganist Gerben Budding het jaarlijkse Passie- en Paasconcert verzorgen op het Bätz-Witte orgel (1853, met ouder pijpwerk) van de Grote Kerk te Gorinchem. Aanvang 20.00 uur.

Het concert zal worden geopend met het Praeludium und Fuge in e-moll (BWV 548) van de grote Johann Sebastian Bach. Dit stuk wordt wel eens Bachs tweedelige orgelsymfonie genoemd. Na dit monumentale werk klinken drie Lijdenskoralen van Bach.

De bekende negentiende eeuwse componist Johannes Brahms schreef niet zo’n groot orgeloeuvre, maar wat hij schreef is van grote schoonheid. Budding speelt diens virtuoze Praeludium und Fuge in g-moll en het ontroerende ‘O Traurigkeit, o Herzeleid’.

De hoofdorganist van de Grote Kerk besteed regelmatig aandacht aan het werk van Nederlandse componisten. Van de tien jaar geleden overleden componist Bernard Renooij speelt hij een drieluik over Psalm 22. De hedendaagse componist Toon Hagen is present met een in minimalistische stijl geschreven Fantasie over ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’. Tot besluit klinkt ‘Aus Dunkel zum Licht’(met het koraal ‘God enkel licht’) van de Utrechter componist Richard Hol, in leven organist van de Domkerk aldaar.

Kortom, een kleurrijk programma rond het thema Passie- en Pasen.

De toegangsprijs bedraagt 8,00 euro.

U kunt gratis parkeren in parkeergarage Kazerneplein, op loopafstand van de kerk.

Van harte welkom op vrijdagavond 7 april om 20.00 uur in de Grote Kerk te Gorinchem!

19 maart 2017 Cantatedienst in Grote Kerk Gorinchem

Op zondagmiddag 19 maart 2017, zal er om 14.30 uur een cantatedienst gehouden worden in de Grote Kerk te Gorinchem. Centraal staat Cantate BWV 182 ‘Himmelskönig, sei willkommen’ van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Bach schreef deze cantate rond 1714 te Weimar voor Palmzondag en voerde hem op 25 maart 1714 voor het eerst uit in de hofkerk aldaar. In Gorinchem klinkt de cantate op zondag ‘Oculi’ (‘Ogen’). De tekst van de cantate sluit aan bij Matthäus 21: 1-9. In dit gedeelte wordt Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem (Zion) behandelt, waar hij korte tijd later zal worden gekruisigd.

Het was de eerste cantate die Bach schreef aan het hof te Weimar en pakte daarbij groots uit. De cantate bestaat uit maar liefst acht delen. Mogelijkerwijs leidde Bach zelf als concertmeester de uitvoering vanaf de eerste lessenaar en trad daarbij dus ook op als soloviolist.

Dominee André Wijting van de Protestantse Gemeente Gorinchem zal de dienst leiden. De cantate zal worden uitgevoerd door koor, orkest en solisten van Stichting Ars Musica o.l.v. dirigent Patrick van der Linden. De hoofdorganist van de Grote Kerk, Gerben Budding, bespeelt het Bätz-Witte orgel.

Allen van harte welkom om deze dienst mee te vieren: zondag 19 maart om 14.30 uur in de Grote Kerk te Gorinchem.