EVENSONG GROTE KERK GORINCHEM ALS AFSLUITING VAN DE OPEN MONUMENTENDAG 2017

Op zaterdag 9 september zal het Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal in de Grote Kerk van Gorinchem weer een Evensong zingen. De dienst begint om 17.00 uur. De hoofdorganist van de Grote Kerk, Gerben Budding begeleidt en als lector fungeert dominee E.K. Foppen, predikant van de Wijkgemeente Grote Kerk.

Een Evensong is een avondgebed waarbij koorzang een belangrijke rol speelt. Deze vorm van liturgie is afkomstig uit de Anglicaanse traditie.

Het Gorcum Boys Choir bestaat ongeveer 4 jaar en repeteert in Gorinchem onder leiding van Jeroen Bal, die eerder dirigent was van Stadsknapenkoor Gorinchem. Met ruim 25 jongens en mannen werkt Jeroen aan klank en repertoire van dit unieke koor. De Engelse koortraditie is daarbij het voorbeeld met koorwerken van Sumsion, Dyson, Wesley en Williams. In het najaar van 2016 maakte het GBC een concerttour door Engeland en verzorgde Evensongs in Ely en Peterborough. De toegang is gratis. Aan de uitgang wordt wel een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Meer informatie: www.gorcumboyschoir.nl

www.orgelgrotekerkgorinchem.nl