Messiah

Op vrijdagavond 27 januari 2017 wordt in de Grote Kerk het oratorium Messiah van Händel uitgevoerd door COV Gorcum met solisten en orkest. Kaarten zijn te bestellen door storten van Euro 27,50 per kaartje op rekening NL 64 INGB 0004 4033 47 ten name van Orgelfonds Herv. Gemeente. Vergeet niet uw e-mail adres te vermelden zodat wij uw bestelling kunnen bevestigen.